I comhráiteas ó na Príomhoifigigh Leighis ar dhá thaobh na teorann, d'impigh siad ar dhaoine i nDoire, an Sráth Bán, Dún na nGall agus i bhFear Manach taisteal thar an teorann a sheachaint.  

I nDún na Gall atá an líon is airde cásanna de Covid a 19 sa Phoblacht agus an líon is airde sa Tuaisceart i nDoire. 

Bhí mór-ghlantacháin ar siúl i monarchán spóirt O’Neills ar an tSráth Bán inniu. Tá Covid-19 ar sheachtar foirne as an 700 atá fostaithe ann. Tagann thart fá leath na n-oibrithe trasna na teorann ó Dhún na Gall achan lá agus imní faoi thionchar Leibhéal 3 den dianghlasáil sa chontae sin orthu.

Tá líon ard cásanna i dTír Eoghain ach tá an scéal níos measa ó thuaidh i nDoire. Tá an líon is mó cásanna de Covid-19 sa Tuaisceart ansin, an líon is mó ar an oileán ar fad.  

Tá imní mhór faoi thaisteal idir Dún na nGall agus Doire agus Tír Eoghain, a tugadh le fios nuair a labhair an Taoiseach le Céad agus Leas Chéad Aire an Tuaiscirt go haonarach aréir - ag rá go gcaithfear polasaí praiticiúil agus réadúil a fhostú. Dá bharr bhí cruinniú fíorúil idir Phríomhoifigigh Leighis ar dhá thaobh na teorann ar maidin.

D’fhoilsigh an Dr Rónán Glynn agus an Dr Michael McBride ráiteas ag impí ar dhaoine i nDoire, an Sráth Bán, Dún na nGall agus Fear Meanach taisteal thar an teorann a sheachaint.

D’iarr siad ar fhostóirí achan iarracht a dhéanamh ligint do dhaoine oibriú ón bhaile. Dúirt siad go bhfuil imní mhór orthu faoin líon suntasach cásanna i ndaoine óga, agus d’iarr ar dhéagóírí agus daoine sna ficheadaí agus tríochaidí daoine eile a sheachaint.  

Faoi láthair, ar fud an Tuaiscirt níl cead ach ag teachlach amháin cuairt a thabhairt ar theach eile gan níos mó ná seisear bheith i láthair. Níl cead theacht le chéile taobh istigh a eagrú agus níl cead ag níos mó ná cúigear déag freastal ar theacht le chéile taobh amuigh.