Tá srianta breise Covid-19 le tabhairt isteach i nDún na nGall mar gheall ar an ardú mór ar líon na gcásanna den ghalar sa chontae.

Mhol an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí don Rialtas tráthnóna go gcuirfí na srianta breise Leibhéal 3 i bhfeidhm le forleathadh an ghalair san iarthuaisceart a bhrú faoi chois. 

Beidh feidhm leis na rialacha nua ar feadh trí seachtaine ó mheán oíche amárach.

Deimhníodh 168 cás Covid-19 i nDún na nGall le hocht lá, 42 acu le ceithre huaire fichead. Ní raibh líon chomh hard sin ann in aon lá amháin sa chontae ó thús na paindéime.

Dúirt Príomhoifigeach Gníomhach Leighis na Roinne Sláinte, an Dr  Rónán Glynn, aréir gur i measc daoine idir 15-24 bliain atá an tríú cuid de chásanna Covid-19 i nDún na nGall. 

Ar maidin, deimhníodh go raibh cás amháin in Otharlann Leitir Ceanainn agus go raibh seachtar eile ann a raibh comharthaí sóirt na haicíde orthu. 

Ó fógraíodh tuilleadh cásanna i nDún na nGall tráthnóna, ámh, d'fhéadfadh sé go bhfuil níos mó daoine curtha san ospidéal ó shin. 

De réir na srianta breise, beidh cead ag tithe tábhairne nach gcuireann bia ar fáil fanacht oscailte ach caithfidh na custaiméirí suí taobh amuigh. Cúig chustaiméir déag an t-uasmhéid a cheadófar.