Tá fíneáil os cionn €18.3 milliún gearrtha ag an mBanc Ceannais ar bhanc KBC in Éirinn faoin gcaoi ar chaith siad le beagnach 4,000 custaiméir a raibh morgáistí rianúcháin acu.

Dúirt an Banc Ceannais gur loic KBC go mór ar na custaiméirí sin idir na blianta 2008 agus 2019. 

Ghearr KBC táillí ró-arda ar na custaiméirí agus athshealbhaíodh 66 maoin - 11 teach teaghlaigh ina measc - i gcaitheamh na mblianta sin, a dúradh. 

Thug an Banc Ceannais le fios nach mbeadh aon ghá cuid mhór de na maoine sin a athshealbhú dá mbeadh na rialacháin chuí curtha i bhfeidhm ag KBC.  

Dúradh freisin nár chomhoibrigh KBC mar ba cheart le fiosrúchán an Bhainc Ceannais.