Tá 483 leaba bhreise le cur ar fáil i bpríomhospidéil na tíre as seo go hAibreán na bliana seo chugainn de réir phlean geimhridh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a foilsíodh inniu.

Leapacha géarchúraim iad seo agus tá 17 leaba dianchúraim geallta chomh maith.

Cuirfear 251 de na leapacha géarchúraim ar fáil i mbliana agus 232 an bhliain seo chugainn. 

Tá €600 milliún le hinfheistiú sa phlean. Caithfear €200 milliún den mhaoiniú seo i mbliana agus an chuid eile an bhliain seo chugainn. 

Gealltar sa phlean freisin go gcuirfear 89 leaba fochúraim ar fáil in ospidéil phobail agus go mbainfidh siad seo cuid den ualach oibre de na príomhospidéil.  

Tá sé geallta chomh maith go gcuirfear go mór le seirbhísí cúraim bhaile do dhaoine aosta agus leochaileacha.  

Ní sé soiléir fós cé mhéad oibrí breise a earcófar leis na gealltanais ar fad atá sa phlean geimhridh a chomhlíonadh.