Dheimhnigh an Taoiseach Micheál Martin tráthnóna go bhfuil srianta breise sóisialta agus eacnamaíochta le cur i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath ó mheán oíche anocht go ceann trí seachtaine féachaint leis an ngalar Covid-19 sa réigiún a bhrú faoi chois. 

Srianta Leibhéal 3 a bheas i gceist de réir mar atá leagtha amach i bplean sé mhí an Rialtas a fógraíodh Dé Máirt seo caite. 

Ag preasócáid i dTithe an Rialtais, dhearbhaigh an Taoiseach nach mbeidh cead ach ag daoine ón líon tí céanna cuairt a thabhairt ar líon tí eile ag aon am amháin.

Seisear cuairteoirí an t-uasmhéid atá ceadaithe - bídís sa teach nó sa ghairdín. 

Beidh cosc ar thionóil faoi dhíon agus ní bheidh cead ag níos mó na cúig dhuine dhéag teacht le chéile taobh amuigh. 

Ni bheidh cead ag daoine ithe taobh istigh i dtithe tábhairne ná i mbialanna ach is féidir ithe taobh amuigh má tá na saoráidí cuí ann. Arís, áfach, cúig dhuine dhéag ar a mhéad ag aon am amháin a bheas ceadaithe.

Chomh maith leis sin, comhairlítear do dhaoine atá ag cur fúthu i mBaile Átha Cliath fanacht sa chontae agus comhairlítear do dhaoine sa chuid eile den tír gan taisteal go Baile Átha Cliath, ach amháin le dul ag obair nó le dul chuig scoil nó coláiste.

Dúirt an Taoiseach go bhfuil a fhios aige go mbeidh fearg ar go leor daoine faoi na laincisí is deireanaí seo. 

Mhaígh sé, áfach, go bhfuil siad á gcur i bhfeidhm leis na daoine is leochailí sa tír a chosaint agus leis na scoileanna a choinneáil oscailte.