D'fhógair an Roinn Sláinte tráthnóna go bhfuair triúr eile bás leis an ngalar Covid-19 sa Stát le ceithre huaire fichead agus go bhfuil 253 cás nua ann. 

Fágann sé go bhfuil 1,792 duine básaithe leis an ngalar i bPoblacht na hÉireann agus go bhfuil sé tolgtha ag 32,271 duine. 

I mBaile Átha Cliath atá 116 den 253 cás nua; tá 22 cás i gCill Dara; ceithre cinn déag an ceann i gCorcaigh agus i nGaillimh; trí cinn déag i nDún na nGall; deich gcinn an ceann i Lú agus i Luimneach; naoi gcinn i Maigh Eo; ocht gcinn i bPort Láirge; agus seacht gcinn i gCill Mhantáin. 

Tá an 30 cás eile roinnte idir an Cabhán, Ceatharlach, Cill Chainnigh, an Clár, an Iarmhí, Laois, an Longfort, an Mhí, Muineachán, Tiobraid Árann agus Uíbh Fhailí. 

Is fir iad 143 de na cásanna nua agus is mná iad 108 díobh. Tá 71% acu faoi bhun 45 bliain d'aois.

Fógraíodh tráthnóna freisin gur bhásaigh beirt eile sa Tuaisceart de bharr Covid-19 agus go bhfuil 163 cás nua ann.

Fágann sin go bhfuil 575 duine básaithe le Covid-19 ó thuaidh agus go bhfuil sé tolgtha ag 8,943 duine ann.