Tá sé ráite ag dochtúir teaghlaigh i dTulach Mhór, Co Uíbh Fhailí, go bhfuil go leor daoine tar éis teagmháil a dhéanamh leis de bharr imní a bheith orthu faoi bhraisle cásanna den ghalar Covid-19 sa cheantar.

Tá sé deimhnithe ag Óstán an Bridge House ar an mbaile go bhfuil an galar tolgtha ag grúpa galfairí a d'fhan san óstán an tseachtain seo caite. 

Thart ar dhá scór duine a bhí sa ghrúpa.

Tuigtear go ndeachaigh siad chuig roinnt galfchúrsaí, tithe tábhairne agus chuig bialann fad a bhí siad i dTulach Mhór. 

I ráiteas a thug lucht an óstáin do RTÉ, dúradh go bhfuil siad ag obair i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus go bhfuil an áit dúnta acu ar chúinsí sláinte agus sábháilteachta. 

Tá tástálacha Covid-19 á ndéanamh freisin ar gach duine atá ag obair san óstán. 

Ag labhairt dó ar chlár raidió Claire Byrne ar RTÉ, dúirt an Dr Declan Scanlon go bhfuair sé litir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte á fhógairt go raibh an galar tolgtha ag líon suntasach de na galfairí. Tuigtear gur scór atá i gceist. 

Dúirt sé go raibh iontas air go raibh dhá scór duine sa ghrúpa agus go gcuirfidh an cor seo i gcúrsaí go mór leis an ualach atá ar mhuintir Thulach Mhór cheana féin.