Tá sé tugtha le fios ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go ndearnadh tástálacha Covid-19 ar dhaoine i 96 scoil sa Stát go nuige seo.

2,100 duine - idir mhúinteoirí agus dhaltaí - a tástáileadh agus deimhníodh go raibh an galar ar 35 acu.

Ag preasócáid tráthnóna, dhearbhaigh Príomh-Oifigeach Cliniciúil na Feidhmeannachta, an Dr Colm Henry, nach ó scoileanna atá an galar ag scaipeadh i measc an phobail.

Dúirt ceannasaí na Feidhmeannachta Paul Reid go bhfuil líon na ndaoine óga atá á dtástáil ag méadú an t-am ar fad. 

Tá a míshástacht curtha in iúl ag múinteoirí i scoil dara leibhéal i gCo Lú faoin éiginnteacht a deir siad bhaineann le heolas a chur ar fáil.

Inné, cuireadh leath na ndaltaí abhaile ó Choláiste Pobail Naomh Oilibhéar i nDroichead Átha nuair a fuair os cionn 30 múinteoir scéal go raibh siad i ngar do dhuine a raibh Covid-19 air.