Fógraíodh tráthnóna go bhfuair duine eile bás leis an ngalar Covid-19 sa Stát le ceithre huaire fichead agus go bhfuil 240 cás nua ann. 

Fágann sé go bhfuil 1,789 duine básaithe leis an ngalar i bPoblacht na hÉireann agus go bhfuil sé tolgtha ag 32,023 duine. 

I mBaile Átha Cliath atá 116 den 240 cás nua; tá naoi gcás déag i gCill Mhantáin; seacht gcás déag i gCill Dara; sé cinn déag i nDún na nGall; cúig cinn déag i bPort Láirge; deich gcinn i Luimneach;  ocht gcinn i gCorcaigh; sé cinn i Lú; agus cúig cinn i Loch Garman.

Tá an 24 cás eile roinnte idir an Cabhán, Ceatharlach, Cill Chainnigh, an Clár, Gaillimh, an Iarmhí, Laois, an Longfort, an Mhí, Muineachán, Tiobraid Árann agus Uíbh Fhailí. 

Fógraíodh tráthnóna chomh maith nár taifeadadh aon duine eile a bheith básaithe de bharr Covid-19 sa Tuaisceart ó inné ach go bhfuil 149 cás nua ann.

Fágann sin go bhfuil 573 duine básaithe le Covid-19 ó thuaidh agus go bhfuil sé tolgtha ag 8,780 duine ann.