Tá sé deimhnithe ag an Roinn Oideachais go bhfuil 12,292 dalta scoile ag iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar na gráid a tugadh dóibh de réir an chórais mharcála a bhí ann i mbliana don Ardteistiméireacht.

33,677 grád san iomlán atá i gceist.

Dúirt an Roinn Oideachais go scrúdófar gach iarratas chomh tapa agus is féidir. 

Tugadh le fios freisin nach bhfuiltear ag glacadh le hiarratais ar achomhairc a thuilleadh mar go bhfuil an spriocdháta caite ó thráthnóna inné. 

Ní bhaineann na hachomhairc leis an difríocht idir na gráid a thug múinteoirí dá gcuid daltaí agus na gráid a thug an Roinn dóibh ar deireadh. 

Ní fhiosrófar ach conas mar a "seachadadh agus a próiseáileadh sonraí na ndaltaí", a dúirt an Roinn. 

Fuair daltaí Ardteistiméireachta a gcuid torthaí Dé Luain na seachtaine seo caite agus fuair siad tairiscintí ar áiteanna i gcoláistí tríú leibhéal ar an Aoine. 

Tá rogha fós ag daltaí atá míshásta lena ngráid scrúduithe na hArdteiste a dhéanamh i mí na Samhna.

Inné, tháinig an chéad dúshlán i gcoinne an chórais a húsáideadh le torthaí na hArdteiste a mheas os comhair na hArd-Chúirte.

Tá sé á mhaíomh ag dalta as Baile Átha Cliath go ndearnadh éagóir uirthi nuair a laghdaíodh a cuid grád. 

Tuigtear go bhfuil cásanna den sórt céanna beartaithe ag scoláirí eile freisin.