Tá an chéad dúshlán i gcoinne an chórais a húsáideadh le torthaí na hArdteistiméireachta a mheas tagtha os comhair na hArd-Chúirte.

Is í Áine Finnegan as Fionnradharc i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath atá tar éis an cás a thabhairt chun cúirte.

Bhí sí trína chéile nuair a fuair sí a cuid torthaí an tseachtain seo caite, a dúirt sí, mar nár éirigh léi áit a fháil ar an gcúrsa leighis a bhí uaithi i gColáiste na Tríonóide. 

Bhí Áine Finnegan dhá phointe gann tar éis do thrí cinn de na gráid a bhí tugtha di i dtosach a bheith laghdaithe. 

Bhí sé H1 agus H2 amháin tugtha ag a cuid múinteoirí di ach laghdaíodh trí cinn de na gráid H1 go gráid H2 - Béarla, Mata agus Spáinnis.

Rinne sí an Ardteist san Institiúid Oideachais, scoil phríobháideach ar Shráid Líosain. 

Maíonn sí go ndearnadh éagóir uirthi nuair a laghdaíodh a cuid grád mar go bhfaigheann daltaí i scoileanna den sórt sin marcanna arda go hiondúil.

Dúradh sa chúirt go bhfuil cásanna den sórt céanna beartaithe ag scoláirí eile freisin.