Tá sé ráite ag Ombudsman na Leanaí Niall Muldoon go bhfuil an ghéarchéim sláinte ag goilleadh go mór ar pháistí in Éirinn. 

Tá an-imní air, a dúirt sé, faoi pháistí a dtugtar drochíde dóibh agus a ndéantar foréigean orthu, nó a bhfuil an baol ann go gcaithfear mar sin leo.   

Dar le Niall Muldoon go bhfuil forás, sláinte agus oideachas leanaí thíos leis mar gheall ar na srianta sóisialta a tugadh isteach le dul i ngleic le forleathadh Covid-19 sa tír.

Áirítear ina measc, a dúirt sé, leanaí ón lucht siúil agus ón bpobal Romach, leanaí faoi mhíchumas, leanaí gan dídean agus leanaí ó theaghlaigh bhochta. 

Go deimhin, tá leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu tar éis dul ar gcúl, a mhaígh sé. 

Ag labhairt dó ar RTÉ, thug an tOmbudsman le fios go bhfuil sé an-deacair ar leanaí sna haicmí is measa as tabhairt faoina gcuid scolaíochta arís tar éis bearna sé mhí, agus d'achainigh sé ar an Rialtas agus ar na húdaráis oideachais gan neamart a dhéanamh iontu. 

Dúirt sé nach bhfaigheann na páistí seo ach cuid Pháidín den mheachan ó thaobh seirbhísí de. Is mór an dúshlán dóibh, a dúirt sé, dul i ngleic leis na hathruithe i gcúrsaí iompair agus oideachais, mar shampla. 

Sheol an tOmbudsman a thuarascáil bhliantúil inniu. Deirtear ann go raibh laghdú ar an méid gearán a rinneadh leis anuraidh trí chéile ach go raibh méadú ar na gearáin faoi chúrsaí oideachais.