Fógraíodh tráthnóna go bhfuair triúr eile bás leis an ngalar Covid-19 sa Stát le ceithre huaire fichead agus go bhfuil 357 cás nua ann. 

Fágann sé go bhfuil 1,787 duine básaithe leis an ngalar i bPoblacht na hÉireann agus go bhfuil sé tolgtha ag 31,549 duine. 

I mBaile Átha Cliath atá 218 den 357 cás nua, tá ocht gcás déag i Lú; dhá chás déag i bPort Láirge; aon cheann déag i gCill Dara;naoi gcinn i gCorcaigh; ocht gcinn an ceann i gCiarraí, i Luimneach agus sa Mhí; seacht gcinn san Iarmhí; sé cinn i gCill Mhantáin; agus cúig cinn an ceann i Maigh Eo, i Ros Comáin, i dTiobraid Árann agus in Uíbh Fhailí. 

Tá an 32 cás eile roinnte idir an Cabhán, Ceatharlach, Cill Chainnigh, an Clár, Dún na nGall, Gaillimh, Laois, Liatroim, Loch Garman, Muineachán, agus Sligeach. 

Is fir iad 185 den 357 cás nua agus is mná iad 172 díobh.

Níos túisce, fógraíodh gur bhásaigh duine eile de bharr Covid-19 sa Tuaisceart agus go bhfuil 79 cás nua ann.

Fágann sin go bhfuil 571 duine básaithe le Covid-19 ó thuaidh agus go bhfuil sé tolgtha ag 8,502 duine ann.