Foilsíodh inniu plean an Rialtais chun dul i ngleic leis an ngalar Covid-19 as seo go ceann sé mhí.  

Agus an plean á fhógairt aige, dúirt an Taoiseach Micheál Martin go bhfuil ag éirí go maith leis an tír go dtí seo an galar a bhrú faoi chois. 

Tá scoileanna oscailte arís, a dúirt sé, agus tá laghdú mór ar an méid daoine atá ag fáil íocaíochtaí Covid-19 ón Stát. 

Mar a tuaradh, tá leibhéil éagsúla srianta leagtha amach sa phlean. 

Cúig leibhéal ar fad atá i gceist, ag brath ar chomh forleathan agus atá an víreas ó limistéar go limistéar. Is é leibhéal a cúig an ceann is tromchúisí. 

Áirítear an tír a bheith ag leibhéal a dó faoi láthair, ach dtabharfar isteach srianta breise i mBaile Átha Cliath ó mheán oíche anocht mar gheall ar líon ard na gcásanna den ghalar sa réigiún sin. 

Ní bheidh cead ag níos mó ná seisear cuairt a thabhairt ar thithe daoine eile i mBaile Átha Cliath agus ní mór gur seisear ón teaghlach céanna iad sin.

An Taoiseach, an Tánaiste agus an tAire Sláinte ag preasócáid inniu

Murab ionann agus an chuid eile den tír, ní bheidh cead ag tithe tábhairne i mBaile Átha Cliath nach gcuireann bia ar fáil oscailt arís ón Luan.

Os a choinne sin, beidh cead ag leathchéad duine a bheith i láthair ag ócáidí spóirt faoi dhíon; 100 duine ag ócáidí spóirt faoin aer; agus 200 duine in ionaid mhóra cosúil le páirceanna peile agus iománaíochta.

Thug an Taoiseach le fios go mbeidh feidhm leis an bplean as seo go hearrach na bliana seo chugainn. Dúirt sé nár phléigh an Rialtas féile na Nollag agus an plean á leagan amach acu.

Louise O'Reilly

Dúirt urlabhraí sláinte Shinn Féin Louise O'Reilly nach bhfuil tada i bplean an Rialtais faoi chúrsaí tástála a fheabhsú. Tástáil an bealach is éifeachtaí le dul i ngleic le Covid-19, a dúirt sí. 

Mhaígh sí go bhfuil meascán teachtaireachtaí sa phlean a chuirfeas tuilleadh mearbhaill fós ar an bpobal. 

Dar le ceannaire Pháirtí an Lucht Oibre Alan Kelly go bhfuil easpa soiléireachta sa phlean, go háirithe i dtaca le Baile Átha Cliath de.