Deirtear i dtuarascáil nua gur chaill comhlachtaí beaga agus meánmhéide sa tír seo idir €6 bhilliún agus €10 mbilliún ó Mhárta go Meitheamh na bliana seo mar gheall ar shrianta Covid-19.

Tá os cionn milliún duine ag obair do na comhlachtaí seo sa Stát.

Sa staidéar nua, a d'fhoilsigh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta inniu, deirtear gur suaitheadh gan choinne atá sa ghéarchéim sláinte a tháinig aniar aduaidh go tréan ar ghnóthais bheaga agus mheánmhéide.  

Maítear nach bhfacthas a leithéid cheana seachas le linn cogaidh. 

Léiríonn an taighde go bhfuil lucht gnó ag tarraingt as a gcuid airgid taisce leis na caillteanais mhóra a thabhairt isteach. 

Mar bharr ar an donas, tugtar le fios sa tuarascáil go bhféadfadh na caillteanais ardú go dtí €12.3 billiún as seo go hearr na bliana.  

Tá fiacha as cuimse, a deirtear, ar bhialanna agus óstáin - ceann de na hearnálacha is measa atá buailte ag an ngéarchéim.