Tá plean meántéarmach an Rialtais chun dul i ngleic leis an ngalar Covid-19 le foilsiú inniu.  

Tá leibhéil éagsúla srianta leagtha amach sa phlean a mbeidh feidhm leis as seo go ceann dhá nó trí ráithe. 

Cúig leibhéal ar fad atá i gceist, ag brath ar chomh forleathan agus atá an víreas ó limistéar go limistéar. Is é leibhéal a cúig an ceann is tromchúisí. 

Áirítear an tír a bheith ag leibhéal a dó faoi láthair, ach ceaptar go ndearbhófar go dtabharfar isteach srianta breise i mBaile Átha Cliath mar gheall ar líon ard na gcásanna den ghalar sa réigiún sin. 

Ceaptar go leanfar den chosc ar athoscailt tithe tábhairne nach gcuireann bia ar fáil i mBaile Átha Cliath.

Os a choinne sin, tuigtear go dtabharfar cead do 200 duine freastal ar imeachtaí spóirt ó inniu. 

Ceadófar an plean ag cruinniú Rialtais atá ar siúl ó mhaidin. 

Is ar nasc físe atá ceannaire an Chomhaontais Ghlais Éamon Ryan ag freastal ar an gcruinniú.

Tá sé ag fanacht as féin de bharr go ndearnadh tástáil Covid-19 ar dhuine dá theaghlach.