Tá an tréimhse ama ar ghá do dhaoine le Covid-19 féinleithlisiú laghdaithe go 10 lá ó 14 lá.

Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte an treoir chliniciúil ar fáil do dhochtúirí ginearálta.

Caithfidh othar a bheith saor ón ghalar ar feadh na gcúig lá deireanach.

I gcás dlúth-theagmhálacha, beidh ar dhaoine a gcuid gluaiseachtaí a theorannú ar feadh 14 lá.

Baineann an t-athrú féinleithlisithe ó 14 lá go 10 lá le cásanna den víreas a tharlaíonn sa phobal. Ní bhaineann sé le daoine a thagann chun na tíre ó thíortha nach bhfuil ar an liosta glas.

Rinneadh an t-athrú mar gheall ar athbhreithniú de chuid an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte.