Dar leis an ngrúpa feachtasaíochta Save our Shannon go bhfuil easpa cothabhála ar Abhainn na Sionainne idir Baile Átha Luain agus Míleac tar éis dochar mór a dhéanamh don chomhshaol agus d’fheirmeacha sa limistéar.  

Tá an grúpa ag achainí ar an Rialtas aon údarás amháin a cheapadh chun freagracht a ghlacadh as caomhnú na habhann i bhfianaise thuilte an tsamhraidh. 

Deir an feirmeoir Michael Silke go ndearna na tuilte réabadh ar thalamh feirmeoireachta sa cheantar don dara bliain as a chéile agus go bhfuil barra go leor caillte ag feirmeoirí ó thús Lúnasa. 

Le teacht an gheimhridh, a deir Michael, arb é cathaoirleach Save Our Shannon é, is cúis mhór imní d’fheirmeoirí agus don phobal na tuilte i gCalaí na Sionainne. 

Tá Calaí na Sionainne ar an tuilemhá is mó in iarthuaisceart na hEorpa agus tá an ceantar faoi chaomhnú speisialta. Tá 19 speiceas faoi chosaint ann.  

Creideann na feachtasóirí go bhfuil sruth na Sionainne moillithe ag fásach, agus deir siad go gcaithfear cnapanna a bhaint aisti agus uisce a scaoileadh uaithi roimh thuilte móra. 

I ráiteas, dúirt Oifig na nOibreacha Poiblí go bhfuil plean oibre luach €7 milliún beartaithe le cnapanna a bhaint as an abhainn thart ar na Calaí. 

Caithfear measúnú comhshaoil a dhéanamh agus cead pleanála a fháil, áfach, sular féidir dul chun cinn leis an obair fheabhsúcháin seo.  

Mar sin féin, tá súil ag Uiscebhealaí Éireann go gcuirfear tús leis an obair an bhliain seo chugainn. 

Scríobh Save our Shannon chuig Teachtaí Dála agus comhairleoirí contae in Uíbh Fhailí, i Ros Comáin, i nGaillimh agus san Iarmhí faoin scéal.

Tá cruinnithe socraithe agus á socrú fós le roinnt mhaith acu, a deir siad.