D'fhógair an Roinn Sláinte tráthnóna nár bhásaigh aon duine leis an ngalar Covid-19 sa Stát ó inné ach go bhfuil 92 cás breise ann.

Fágann seo go bhfuil 1,774 duine básaithe leis an ngalar i bPoblacht na hÉireann ó tháinig sé chun na tíre seo agus go bhfuil sé tolgtha ag 26,929 duine. 

I mBaile Átha Cliath atá 24 den 92 cás nua, tá 24 cás i gCill Dara chomh maith, ocht gcinn i Luimneach, sé cinn i gCeatharlach, sé cinn i gCill Chainnigh, cúig cinn sa Mhí, cúig cinn i gCo an Chláir agus tá an chuid eile roinnte idir Ciarraí, Cill Mhantáin, Corcaigh, Dún na nGall, Laois, Lú, Muineachán, Port Láirge agus Uíbh Fhailí. 

Tá sé deimhnithe go bhfuil baint ag 43 de na cásanna nua le duine nó le daoine eile a bhfuil Covid-19 orthu cheana féin, agus gur sa phobal a tholg dáréag an galar. Níor tugadh aon eolas faoin 37 cás eile.

Is mná iad 48 díobh agus is fir iad 43 díobh. Níor tugadh aon eolas faoin duine eile. Tá 72% de na cásanna nua faoi bhun 45 bliain d'aois.

Tugadh le fios inniu chomh maith nár taifeadadh aon duine eile a bheith básaithe de bharr Covid-19 sa Tuaisceart ó inné ach go bhfuil 25 cás nua den ghalar ann. 

Tá 557 duine básaithe le Covid-19 ó thuaidh agus tá sé tolgtha ag 6,225 duine ann.