Tá an-imní ar dhaoine atá ag obair i mbainc, in oifigí poist agus i gcomhair chreidmheasa faoi nach bhfuil aon chall don phobal maisc a chaitheamh sna háiteanna seo, a dúirt Ard-Rúnaí an Chumann na Seirbhísí Airgeadais John O'Connell.

Tá sé éigeantach ó thús na seachtaine seo maisc a chaitheamh i siopaí agus in áiteanna eile faoi dhíon mar chosaint ar an ngalar Covid-19 ach ní bhaineann an riail le forais airgeadais.

Cé go bhfuil roinnt ball foirne ag obair taobh thiar de scáileáin, a dúirt John O'Connell, tá roinnt eile a chaithfeas a bheith gar do chustaiméirí nuair a bhíonn siad ag déanamh a ngnó. 

Agus dúirt víreolaí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, an tOllamh Cúnta Kim Roberts, gur dóichí gur ó bhoscaí lóin ná ó éide scoile a scaipfeadh an coróinvríeas i scoileanna.

Tá sí ag moladh do dhaltaí agus dá dtuismitheoirí a chinntiú go nítear boscaí lóin gach lá.