Tá cuid de bhóthar an N71 i Ros Ó gCairbre in iarthar Chorcaí dúnta mar gheall go bhfuil sé faoi uisce tar éis na díle báistí i gcaitheamh na hoíche.

Tá oibrithe Chomhairle Contae Chorcaí ag iarraidh an t-uisce a ghlanadh den bhóthar idir Cloich na Coillte agus an Sciobairín tráthnóna agus tá an trácht á chur malairt treo.

Rinneadh damáiste do 15 teach cónaiithe agus ionad gnó sa cheantar de bharr na bhfuarlach - tithe lóistín, tithe saoire agus teach tábhairne ina measc. 

Thit an chuid is troime den bháisteach sa cheantar idir 2.30 agus 4.30 ar maidin.

Tá fearthainn throm geallta arís níos deireanaí, áfach, agus tá imní ar dhaoine go mbeidh tuile eile uisce ann.