Maraíodh triúr agus gortaíodh seisear tar éis do thraein imeacht de na ráillí in oirthear na hAlban.

Tharla an tionóisc gar do Chala na Creige i Siorrachd Obar Dheathain gus chuaigh thart ar 30 feithicil éigeandála go dtí an an láthair, otharcharr aeir ina measc.

Dáréag - seisear paisinéirí agus seisear ball foirne - a bhí ar an traein a d'fhág Obar Dheathain go gairid i ndiaidh 6.30 ar maidin.

Tuigtear go bhfuil tiománaín na traenach ar dhuine de na daoine a maraíodh.

Deirtear nach bhfuil aon duine den dream a gortaíodh i mbaol báis.

Tá fuarlaigh in áiteanna go leor i lár agus in oirthear na hAlban mar gheall ar an díle bháistí agus an toirneach a bhí ann le roinnt laethanta.