Gheobhaidh fostóirí a bheas sásta daoine a thógáil ar phrintíseachtaí liúntas dreasachta €3,000 faoi scéim nua a d'fhógair an Rialtas inniu.

Tá an tAire Ardoideachais agus Nualaíochta Simon Harris ag iarraidh go nglacfaidh tuilleadh earnálacha le printísigh féachaint le borradh a chur arís faoin ngeilleagar.

Tá os cionn 18,000 duine ag déanamh printíseachtaí faoi láthair in earnálacha éagsúla, cosúil le leictreachas, tógáil, cúram sláinte, teicneolaíocht na fáisnéise agus seirbhísí airgeadais.

Rogha iontach is ea printíseacht do dhaoine ó aoisghrúpaí agus aicmí éagsúla, a dúirt an tAire Harris, agus beidh ról tábhachtach ag printísigh amach anseo i gcinniúint na tíre.