Tá an líon íseal Gardaí Síochána le Gaeilge atá lonnaithe i stáisiúin Ghaeltachta cáinte ag an gCoimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill.

I dtuarascáil faireacháin atá foilsithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga inniu, deirtear nach bhfuil ach 35 Garda le Gaeilge as 99 Garda san iomlán ag obair i stáisiúin i gceantair Ghaeltachta.  

Mhaígh Rónán Ó Domhnaill gur léir nach bhfuil moltaí imscrúdaithe a rinneadh in 2011 ar an ábhar seo curtha i bhfeidhm mar ba chóir.

Dúirt sé go mb'fhéidir go gcaithfeadh sé an scéal a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais mar gurb in an dualgas atá air "nuair nach gcuirtear moltaí atá in imscrúdú i bhfeidhm tar éis achar réasúnta ama."

Faoi Acht an Gharda Síochána, ní mór a chinntiú gur Gardaí le Gaeilge atá ar dualgas i stáisiúin sa Ghaeltacht, chomh fada agus is féidir.

An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill

Deirtear i dtuarascáil faireacháin an Choimisinéara chomh maith go raibh 75% de na comharthaí ag deich n-ionad oidhreachta a scrúdaíodh "ag cloí le riachtanais na reachtaíochta, ach go raibh os cionn 40% de na comharthaí in ollscoileanna faoi scáth Ollscoil na hÉireann i mBéarla amháin." 

Dúirt an Coimisinéir Teanga freisin go raibh súil aige go gcuirfeadh an láidriú atá geallta a dhéanamh sa Chlár Rialtais ar Acht na dTeangacha Oifigiúla deireadh leis an gconstaic atá air fiosrúcháin a thionscnamh as a stuaim féin maidir le húsáid na Gaeilge i bhforais áirithe.

Faoi láthair, a dúirt sé, ní féidir leis cúrsaí Gaeilge in eagraíochtaí áirithe a fhiosrú ach sa chás go ndéanann duine den phobal gearán leis.