Léiríonn suirbhé a rinne Conradh na hEireann de Chomhair Chreidmheasa go bhfuil ardú €40 ó anuraidh ar na meánfhiacha atá ar thuismitheoirí i mbliana mar gheall ar an gcostas a bhaineann le leanaí a réiteach le dul ar ais ar scoil.

Tá 27% de thuismitheoirí bhfiacha, a dúradh, mar gheall ar an gcostas seo. Fiacha os cionn €500 atá ar 8% acu.

De réir an tsuirbhé, cosnaíonn sé €1,467 páiste a chur ar ais chuig an meánscoil, sin ardú €68 le bliain. Leabhair an costas is mó, a dúradh.

€1,123 a chosnaíonn sé le páiste a chur chuig an mbunscoil, sin ardú €174 ó anuraidh. Cúram iarscoile an costas is mó i gcás leanaí bunscoile, a dúradh.