Cuirfidh an Rialtas tús an tseachtain seo chugainn le plean gníomhaíochta a fhéachfas le dul i ngleic le Covid-19 in Éirinn as seo go ceann dhá nó trí ráithe, a d'fhógair an Taoiseach Micheál Martin.

Thug an Taoiseach le fios gurb í aidhm an phlean aghaidh a thabhairt ar ghnéithe éagsúla den ghéarchéim sláinte de réir mar a thiocfas siad chun cinn. 

D'fhógair sé freisin go ndéanfar tástálacha Covid-19 ar oibrithe i monarchana feola agus ar dhaoine in ionaid soláthar díreach ar bhonn seachtainiúil. 

Dúirt an Taoiseach, áfach, nach raibh sé i gceist ag an Rialtas deireadh a chur le tuilleadh srianta sóisialta go fóill. 

Bhí Micheál Martin ag labhairt i ndiaidh cruinnithe a bhí ag fochoiste Covid-19 an Rialtais inniu.