Dúirt Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad, an tOllamh Philip Nolan, go bhfuil ceisteanna ann faoi na marcanna measta atá le tabhairt do scoláirí Ardteistiméireachta i mbliana i bhfianaise na conspóide faoin gcóras céanna in Albain. 

Inné, ghabh Céad-Aire na hAlban Nicola Sturgeon a leithscéal faoin gcaoi a ndearnadh measúnú ar chuid de na marcanna a tugadh do dhaltaí scoile sa tír sin.

D'ísligh boird scrúduithe in Albain roinnt mhaith marcanna a bhí tugtha ag múinteoirí do dhaltaí ach dúirt Nicola Sturgeon go raibh sé seo éagórach. 

Ag labhairt dó ar RTÉ, thug an tOllamh Nolan le fios gur mhian leis tuilleadh eolais a fháil faoi na botúin a rinneadh in Albain agus faoin gcaoin a bhfuil siad le cur ina gceart.

Mar sin féin, dúirt sé go bhfuil an Roinn Oideachais sa tír seo san airdeall ar aon éagóir a d'fhéadfaí a dhéanamh ar dhaltaí anseo agus go bhfuil beartais curtha i bhfeidhm le cinntiú nach dtarlóidh sé seo. 

Cuireadh scrúduithe na hArdteistiméireachta agus an Teastais Shóisearaigh ar ceal i mbliana mar gheall ar ghéarchéim an choróinvíris agus rinne múinteoirí measúnú ar na gráid a cheap siad féin a bhí tuillte ag a gcuid daltaí.