Tá fógra tugtha do dhaoine in Acaill, Co Mhaigh Eo, gan an t-uisce ansin a ól.

Deir Uisce Éireann nach bhfuil an t-uisce in Acaill sábháilte faoi láthair de bharr í a bheith an-bhroghach agus alúmanam a bheith ann.

Níor cheart bia a níochán leis an uisce ach an oiread, a deir an comhlacht. 

Eisíodh an fógra Dé hAoine seo caite agus tá grúpa saineolaithe ó Uisce Éireann agus ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo bunaithe le dul i ngleic leis an bhfadhb.

Tá tancaeir uisce curtha ar fáil in áiteanna éagsúla ar fud Acla agus riar an phobail iontu.

Iarrtar ar dhaoine cloí le srianta sóisialta agus dea-chleachtais sláinteachais nuair a théann siad chuig na háiteanna sin faoi choinne uisce. 

Iarrtar ar dhaoine in Acaill freisin a ndícheall a dhéanamh le huisce a chaomhnú.