D'fhógair an Rialtas tráthnóna nach mbeidh cead ó mheánoíche anocht ag daoine i dtrí chontae - Cill Dara, Laois agus Uíbh Fhailí - taisteal taobh amuigh de na contaetha sin as seo go ceann coicíse ach amháin ar chúinsí speisialta.

Is mar gheall ar imní faoin ngalar Covid-19 a rinneadh an cinneadh seo, a dúradh. 

Bhí 292 cás den ghalar sna trí chontae sin le breis agus coicís, sin beagnach leath na gcásanna a fad a bhí sa tír.

Chomh maith le srianta taistil, caithfear bialanna, tithe tábhairne, pictiúrlanna agus ionaid aclaíochta sna contaetha sin a dhúnadh ar feadh coicíse. 

Tá cead ag naíolanna fanacht ar oscailt agus is féidir le scoileanna leanacht dá bpleananna oscailt arís ag deireadh na míosa seo. 

Tá cead ag daoine taisteal taobh amuigh de Chill Dara, Laois agus Uíbh Fhailí le dul ag obair mura féidir leo obair ón mbaile; le dul chuig an dochtúir nó ar chúinsí eile sláinte; le aire a thabhairt do leanaí, do sheanóirí nó do dhaoine leochaileacha eile; agus le haghaidh gnóthaí talmhaíochta. 

Ag labhairt dó ag Tithe an Rialtais tráthnóna, dúirt an Taoiseach Micheál Martin go bhfuil freagracht ar gach uile dhuine sa tír cuidiú leis na hiarrachtaí forleathadh an choróinvíris a bhrú faoi chois.

Dúirt sé nach bhfuil tada níos tábhachtaí ná sláinte an phobail agus go gcaithfear cinntí deacra a dhéanamh ar mhaithe leis an bpobal.