Deir na Gardaí gur údar díomá an líon ard cionta tráchta a tharla idir an Aoine agus an Luan seo caite, deireadh seachtaine saoire bainc. 

Gabhadh 105 duine agus amhras fúthu go raibh siad ag tiomáint faoi thionchar an óil. Gabhadh 55 duine eile agus amhras fúthusan go raibh siad ag tiomáint faoi thionchar drugaí. 

Dúirt an Coimisinéir Cúnta Paula Hilman gur cócaon agus cannabas na drugaí is mó a bhí i gceist.

Thug sí le fios chomh maith go bhfuil ardú 100% ar an líon daoine a gabhadh mar gheall ar thiomáint faoi thionchar drugaí sa chéad leath den bhliain seo. 

Maidir le cúrsaí luais, i gcás amháin an deireadh seachtaine seo caite, a dúirt sí, bhí luas 203 ciliméadar san uair faoi ghluaisteán ar mhótarbhealach an M1 in aice Dhroichead Átha. 

Dhearbhaigh an an Coimisinéir Cúnta freisin go bhfaca na Gardaí os cionn 2,600 duine ag tiomáint go róghasta ag an deireadh seachtaine. 

Cailleadh ceathrar de bharr tionóiscí bóthair i gcaitheamh an deireadh seachtaine freisin.