274,578 duine a bhí ag fáil na hÍocaíochta Dífhostaíochta Paindéime i mí Iúil, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh. Sin titim 164,355 (37.4%) ón mí roimhe sin.

Liúntas seachtainiúil €350 atá san íocaíocht seo le haghaidh daoine atá dífhostaithe de bharr na héigeandála sláinte.

Ina choinne sin, áfach, bhí 447,639 duine ag fáil íocaíochta faoin Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá, ar ardú 55,303 (14.1%) é ó mhí an Mheithimh.

De réir na scéime seo, íocann an Stát suas le 70% de phá oibrithe fad is nach ligeann a bhfostóir chun siúil iad.

Chomh maith le lucht na scéimeanna seo, tá 226,600 duine ag fáil an ghnáthliúntais dífhostaíochta €203 sa tseachtain.

Sin ardú 12,900 (6%) ó mhí an Mheithimh nuair a chuirtear cúinsí séasúracha san áireamh, agus ardú 38,166 (18.5%) ó mhí Iúil anuraidh.