Tá cur síos sa tuarascáil atá foilsithe inniu ag an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, Ger Deering, ar ghearáin a rinneadh lena oifig maidir le morgáistí rianúcháin, creidmheas custaiméirí agus polasaithe árachais.

Tá eolas tugtha sa tuarascáil faoi 180 cinneadh a rinne an oifig idir Eanáir agus Bealtaine na bliana seo.

Tugtar le fios go mb'éigean do roinnt banc cúiteamh airgid a thabhairt do chustaiméirí mar nár tairgeadh rátaí rianúcháin ar a gcuid morgáistí dóibh. 

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt Ger Deering gur thart ar 7,000 custaiméir atá i gceist. Dúirt sé freisin go bhfuil 1,200 cás eile fós á iniúchadh ag a oifig.

Mhaígh an tOmbudsman chomh maith go bhfuil go leor gearán faighte aige faoi na héilimh atá forais airgeadais a dhéanamh ar chustaiméirí i bhfianaise ghéarchéim an choróinvíris. 

Tá ardú freisin, a dúirt sé, ar chásanna calaoise agus go bhfuil go leor airgid caillte ag daoine de bharr na caimiléireachta.