Tá beirt fhear le tabhairt os comhair cúirte ar chúiseanna a bhaineann le maoin na Gníomhaireachta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (NAMA) sa Tuaisceart a dhíol. 

Deir dlíodóirí na beirte - an fear gnó Frank Cushnahan, 78 bliain, agus an dlíodóir Ian Coulter, 49 bliain - go bhfuil siad  le tabhairt os comhair cúirte sa Tuaisceart agus calaois curtha ina leith. 

Líomhnaítear go ndearna siad uiríoll bréige in Aibreán na bliana 2014 agus tá coireanna calaoise eile curtha ina leith freisin.

Deir na húdaráis sa Tuaisceart gur cinneadh gan seisear eile a chúisiú de bharr easpa fianaise. 

Baineann an cás le maoin NAMA sa Tuaisceart a díoladh ar £1.3 milliún leis an gcomhlacht Meiriceánach Cerberus in 2014. 

Mhaígh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste sa Phoblacht roimhe seo gur chaill an Státchiste £190 milliún de bharr an díolacháin.