Tá sé tugtha le fios i bhfianaise a d'fhoilsigh an tÚdarás um Fháisnéis agus Cáilíocht Sláinte inniu gur dóichí nach bhfuil na tástálacha teochta a dhéantar ar dhaoine ag aerfoirt éifeachtach.

De réir na fianaise freisin, níl sé soiléir fós an bhfuil daoine a tholgann Covid-19 agus a thagann chucu féin, an bhfuil siad imdhíonta ar an ngalar feasta choíche. 

Tá achoimrí ar an bhfianaise eolaíochta foilisithe ag an Údarás ar iarrtas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí. 

Deirtear sna achoimrí nach bhfuil an córas scanacháin teochta ag aerfoirt éifeachtach ó thaobh daoine a bhfuil Covid-19 orthu a aithint ná ó thaobh leathadh an choróinvíris a chosc. 

Dúirt urlabhraí ón Údarás an Dr Máirín Ryan nach féidir brath ar chóras tástála den sórt seo mar go bhfuil an oiread sin daoine ann a bhfuil an galar orthu ach nach bhfuil na comharthaí sóirt orthu. 

Maidir le himdhíonadh ar Covid-19, dúirt an Dr Ryan go léiríonn dornán beag staidéar gur tholg roinnt daoine an galar an dara huair.