Tá sé tugtha le fios ag dochtúirí teaghlaigh go bhfuil ardú tagtha ón deireadh seachtaine seo caite ar an méid daoine a bhfuil comharthaí sóirt Covid-19 orthu agus ar an méid othar a bhfuil tástálacha don ghalar á ndéanamh orthu.  

Deir na dochtúirí, áfach, go mbíonn súil le hardú den sórt seo tar éis deireadh seachtaine saoire bainc. 

Os a choinne sin, tá an líon daoine san ospidéal a bhfuil Covid-19 nó comharthaí sóirt an ghalair orthu tite le cúpla lá. Ina choinne sin arís, ámh, tá an líon daoine san aonad dianchúraim ardaithe. 

Tá cóir leighis á cur san ospidéal ar naonúr a bhfuil sé deimhnithe go bhfuil an galar orthu. In ocht n-ospidéal ar fud na tíre atá an naonúr sin agus tá seisear acu san aonad dianchúraim.

Tamhlacht, Beaumont, an Mater, Droichead Átha, an Cabhán, Cill Chainnigh, Gaillimh agus Luimneach na hospidéil atá i gceist. 

Tá 97 duine eile a bhfuil na comharthaí sóirt orthu in ospidéil éagsúla freisin. Tá ceithre dhuine dhéag acusan san aonad dianchúraim.