Táthar ag moladh do mhic léinn i gcoláistí tríú leibhéal maisc a chaitheamh mura féidir leo fanacht dhá mhéadar óna gcuid comhscoláirí agus iad ag freastal ar léachtaí, de réir moltaí nua ón Rialtas.

Deir an Roinn Ardoideachais go bhfuil cúinsí áirithe ann nach mbeidh scoláirí in ann fanacht dhá mhéadar óna chéile. 

Moltar sna treoirlínte nua freisin go mbunófaí bealaí aontreo sna coláistí, go háirithe in ionaid faoi dhíon. 

Iarrtar ar mhic leinn gan dul isteach in ionaid lóistín nach bhfuil siad féin ina gcónaí iontu agus fanacht sa bhaile má bhíonn comharthaí sóirt Covid-19 orthu. 

Caithfear ionad nó spás ar leith a bhunú i ngach coláiste mar ar féidir le daoine a dtagann comharthaí an ghalair orthu fanacht amach ó dhaoine eile.

Deirtear sna treoirlínte freisin go gcaithfear cuid den teagasc a dhéanamh ar líne. 

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, gur daoine fásta iad an chuid is mó de mhic léinn agus go mbeifear ag súil go mbeidh siad freagrach as a gcuid iompair féin.