Moltar i dtuarascáil nua nach n-ainmneofaí go poiblí daoine a thugtar os comhair cúirte faoi choireanna gnéis ach amháin sa chás go gciontaítear iad.

Faoi láthair, tá cead daoine atá cúisithe i gcoireanna gnéis - seachas éigniú - a fhoilsiú sna meáin agus tá cead ag an bpobal a bheith sa chúirt.

Níl cead aithne daoine atá cúisithe in éigniú a ligean leis an bpobal agus iad ar a dtriail. Is féidir iad a ainmniú má chiontaítear iad, áfach, fad is nach bhfoilsítear ainm an íospartaigh gan cead an té sin. 

Ceapadh grúpa oibre le hathbhreithniú a dhéanamh ar na rialacha seo ar fad faoi chathaoirleacht an abhcóide an tOllamh Tom O'Malley agus foilsíodh a dtuarascáil inniu. 

Deirtear sa tuarascáil má táthar le hanaithnideacht daoine atá cúisithe i gcoireanna gnéis a chaomhnú go gcaithfear an reachtaíocht atá ann faoi láthair a leasú. 

Moltar sa tuarascáil chomh maith go gcuirfí saorchúnamh dlí ar fáil d'íospartaigh. 

Bunaíodh an grúpa oibre i bhfianaise na conspóide faoin bpoiblíocht a bhain le triail bheirt imreoirí rugbaí Paddy Jackson agus Stuart Olding i mBéal Feirste dhá bhliain ó shin.

Fuarthas an bheirt neamhchiontach in éigniú mná, ach ainmníodh iad le linn na trialach agus ainmníodh an bhean go neamhdhleathach sna meáin shóisialta.