Bhí easnamh €7.4 billiún sa Státchiste an mhí seo caite i gcomparáid leis an bhfarasbarr €896 milliún a bhí ann i mí Iúil anuraidh. 

An t-ardú ar chaiteachas poiblí de bharr ghéarchéim an choróinvíris is cúis leis an laghdú €8.3 billiún seo. 

€4.29 billiún i gcánacha a bailíodh le bliain, sin laghdú €983 milliún (18.6%) ó mhí Iúil anuraidh. 

Bhí laghdú 8% ar cháin ioncaim agus laghdú 30% ar cháin bhreisluacha. 

Tá ardú €8.662 billiún (29.5%) tagtha ar chaiteachas an Rialtais.

Is iad an Roinn Sláinte agus an Roinn Coimirce Sóisialta is mó atá freagrach as an ardú seo.