Tá sé ráite ag an Aire Sláinte Stephen Donnelly go dtuigeann sé an lagmhisneach atá ar dhaoine faoi chinneadh an Rialtais gan tuilleadh srianta Covid-19 a mhaolú ón Luan seo chugainn mar a bhí beartaithe.

Mhaígh an tAire go ndearnadh an cinneadh mar go bhfuil líon na gcásanna den ghalar sa tír seo ag ardú agus nach bhfuil an Rialtas ag iarraidh srianta a bhí i bhfeidhm roimhe seo a thabhairt ar ais.

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt Stephen Donnelly go bhfuil Covid-19 ag leathadh go tréan ar fud an domhain agus go bhfuil an líon cásanna in áiteanna áirithe sa tír seo ina údar imní. Dúirt sé go bhfuil líon an-suntasach i gceist in ocht gcinn de na háiteanna sin. 

Mhaígh sé go bhfuil gach aon bhall den Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí den tuairim go bhfuil cúrsaí "idir dhá cheann na meá" ó thaobh leathadh an ghalair de.

Léiríonn an fhianaise idirnáisiúnta, a dúirt sé, go n-ardaíonn an líon cásanna nuair a osclaítear tithe tábhairne arís. 

Mar sin féin, thug an tAire le fios go bhféadfadh tithe tábhairne agus gnóthais eile oscailt arís de réir a chéile nó ar bhonn réigiúnach i gceann na haimsire.  

Dúirt sé freisin go bhfuil sé fós i gceist go n-osclódh na scoileanna arís ag deireadh na míosa seo. 

Tá an dá eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar thábhairneoirí ar fud na tíre ag iarraidh ar an Rialtas tacaíocht airgeadais a chur ar fáil dóibh siúd nach mbeidh in ann a gcuid tithe a oscailt go ceann trí seachtaine eile ar a laghad.