Tá seachtar den lucht oibre i monarcha próiseála feola i gCo Uíbh Fhailí tar éis an víreas a tholgadh.

Sa Tulach Mhór atá an t-ionad ag Carroll Cuisine. Dúnadh an áit ag an deireadh seachtain agus déanadh dian-ghlanadh air. Tá an mhonarcha ar oscailt an athuair ó am lóin inniu.

An tseachtain seo caite a chuir duine den fhoireann in iúl don bhainistíocht go raibh siad tar éis tástáil deimhneach a fháil do Covid a 19.

330 duine atá fostaithe ag Carroll Cuisine agus tá an meitheal ar fad anois á dtástáil.

Tá seisear eile a bhí ag obair i dteannta an duine is túisce a deimhníodh leis an ngalar, tar éis an tinneas a tholgadh go dtí seo.