Tá 12 uaigh i reilig ársa i gceantar scoite amach i gCo Loch Garman loite le péint.

Deir an Chomhairle Condae go mbeidh na mílte euro i gceist leis na clocha cinn atá millte a sciúradh agus a ghlanadh.

As marmar agus eibhear a déanadh go leor de na clocha os cionn na n-uaigheanna agus beidh speisialtóirí glantacháin ag teastáil.

Idir Ros Láir agus baile beag Teach Gót atá seanreilig Bhaile an Teampaill atá faoi chúram na Comhairle Condae ó dúnadh í roinnt blianta ó shin.

Fágadh drochbhail ar leacracha uaighe agus bhí cannaí spraeála agus buidéil beorach caite thart sa reilig.

Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Chondae Loch Garman gur mór an náire é agus nach raibh tada dá shórt tarlaithe cheana sa reilig, atá ann leis na céadta bliain.

Dúirt an Comhairleoir Ger Carthy go bhféadfaí ballaí ar leith a chóiriú le lucht spraeála graifítí a shásamh, agus go bhféadfaí saoráidí a réiteach do dhaoine a bheadh ag iarraidh deoch a ól amuigh faoin aer, ach d'ímpigh sé ar dhaoine gan a bheith i mbun loitiméireachta i reiligí.

Níor chóir a dúirt an Comhairleoir Carthy go gcaithfí reilig a chur faoi ghlas agus níl an chomhairle ag iarraidh é sin a dhéanamh a dúirt an Cathaoirleach.