Trí dhuine dhéag san iomlán a bhfuil an víreas corónach deimhithe a bheith orthu atá ag fáil cóir leighis san ospidéal, de réir na bhfigiúirí is deirní.

Cuntas é ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a bhí cruinn a deir siad ag a 8 a' chlog tráthnóna inné.

As an 13, tá cúigear in aonad dian-chúraim. Tá triúr acu sin ar mheaisín anála.

Tá na daoine atá tinn in ospidéil i mBaile Átha Cliath, i nDroichead Átha, sa gCabhán, san Muileann Cearr, ar an Uaimh, i Sligeach, i Luimneach agus i Loch Garman.

Deir an HSE go bhfuil 95 duine eile faoi chúram ospidéil a gcreidtear an víreas a bheith orthu ach gan é sin deimhnithe ag an tástáil.