Chuir teaghlaigh triúr a maraíodh le linn na dtrioblóídí a ndíoma in iúl nach bhfuil Seirbhís na nIonchúíseamh Poiblí le hiar-oifigigh san RUC,mar a bhíodh a chúisiú.

Muintir Rooney teaghlach amháin, ar maraíodh buachaill leo, Patrick.

9 mbliana d'aois a bhí sé ag an am, Lúnasa 1969.

Lámhachadh é de bharr piléir deirtear, a scaoil oifigeach de chuid an RUC isteach in árasán.

Ba é Patrick Rooney an chéad pháiste a maraíodh le linn na dtrioblóidí. 

Dúirt Seirbhís na nIonchúiseamh Poiblí nach mbeadh seans ar bith go gciontófar an t-oifigeach a bhfuil an marú á chur ina leith, agus dá réir nárbh fhiú triail a chur ar bun. 

Tá díomá ar theaghlach Rooney faoi seo.

Ní bheidh cúiseanna ar bith á dtabhairt ach oiread maidir le 2 chás eile an tseachtain chéanna 

Mharaigh baill den RUC Samuel McLarnon (27) ina sheomra suí in Ard Eoin.  

Agus an dara cás, Hugh McCabe 20 an chéad saighdiúír Sasanach a maraíodh le linn na dtrioblóidí nuair a bhí sé sa bhaile ar saoire.