D'admhaigh An Tánaiste, Leo Varadkar sa Dáil go bhfuil páistí le riachtanais ag fanacht ró-fhada do mheasúnú.

Deir Sinn Féin go gcaithfidh tuismitheoirí dul chun na cúirte mar gheall ar seo.

Tá breis is 5,000 páiste scoile le riachtanas ag fanacht níos faide do mheasúnú ná mar atá ceadaithe de réir dlí.

Sin de réir na bhfigiúirí atá curtha ar fáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) do RTÉ. 

Faoi dheireadh Mhárta 2020, léiríodh go raibh 5,083 páiste ró-fhada ar an liosta feithimh.

Luaitear go speisialta páistí le huathachas sa gcuntas seo.

6 mhí, de réir an dlí, an spás ama a leagtar amach chun an measúnú seo a dhéanamh ar pháiste ón am a dtugtar faoi deara go bhfuil fadhb i gceist.

'Dá luaithe dá n-aithnítear an fhadhb is ea is fearr'

Ach admhaíonn an HSE gurb é 19 mí an meán-am feithimh, agus go bhféadfadh sé a bheith blianta i gcásanna áirithe.

Is i ndiaidh an mheasúnaithe gur féidir leis an bpáiste teacht i dtír ar sheirbhísí na sláinte poiblí.

Dá luaithe dá dtéitear i ngleic leis an bhfadhb a deirtear, is ea is mó seans atá ann go sárófar deacachtaí an pháiste agus go sábhálfar airgead ar an stát sa todhchaí.