Tá an Taoiseach tar éis Barry Cowen a bhriseadh as a phost mar Aire Talmhaíochta.

Chuir Micheál Martin é sin in iúl don Dáil go gairid roimh a naoi a chlog anocht, tar éis dó labhairt leis an Uachtarán agus a chomhairliú dó ceapúchán Barry Cowen a scor.

Ar an bhfón a cuireadh an cinneadh in iúl do Cowen, cinneadh a deir sé a cuireann iontas agus díomá air.

Deir an t-iaraire gur chreid an Taoiseach 10 lá ó shin agus arís inniu nach raibh sé tuillte aige go gcuirfí as oifig é, agus gur léir gur tháinig athrú intinne air tar éis dó tuarascáil Pulse a thug sé dó a léamh.

Sa Dáil, dúirt an Taoiseach gur ghlac sé le leithscéal agus le haiféala Barry Cowen faoin thiomáint mheisciúil agus an cosc tiomána a cuireadh air i 2016, eachtra nach raibh a frios ag an Taoiseach faoi go dtí gur fhoilsiú an Irish Independent é os cionn seachtain ó shin. 

Dúirt Micheál Martin freisin go raibh Barry Cowen diongbháilte freisin faoin líomhaint gur shíl sé éalú ó na Gardaí, líomhaint a foilsíodh sa Sunday Times an deireadh seachtaine seo caite. 

Chomh maith lena shéanadh, dúirt Barry Cowen gur coir a bhí ann an cuntas míchruinn faoinar tharla a thabhairt ar láimh do na meáin. Tá sé seo le fiosrú ag Ombudsman an Gharda Síochána, agus freisin faoin Acht Um Chosaint Sonraí.

Tá cinneadh an lae inniu in ann an bonn a bhaint den deis a bhí aige cothrom na Féinne a fháil, a deir Barry Cowen.

Deir an Freasúra go bfhuil sé soiléir go gcaithfidh an Taoiseach a mhíniú cén t-athrú a tháinig ar a intinn i rith an lae.