Thit líon ndaoine atá ag fáil an íocaíocht dífhostaíóchta pandéime Covid-19 (PUP) go suntasach an tseachtain seo, léiriú ar an ngeilleagar bheith á athoscailt de réir a chéile.

67,300 níos lú atá ag fáil an PUP thar  an tseachtain seo caite, an laghdú is mó fós ó thosaigh earnalacha éagsúla de gheilleagar ag athoscailt.

598,000 an líon ab airde a fuair an íocaíocht, go luath mí na Bealtaine, ach 345,600 an méid daoine atá anois á fháil, laghdú 42% sa tréimhse sin.

Ach inniu an sprioclá do dhaoine atá ag iarraidh leanúint den íocaíocht. Caithfear é sin a dheimhniú leis an Roinn Coimirce Sósialaí, trína chlárú go bhfuiltear i dteideal é a fháil ar www.mywelfare.ie.

Go dtí seo fuair gach duine ar PUP €350 in aghaidh na seachtaine, beag beann ar do phá seachtainiúil roimh an 16 Márta.

Ach ón tseachtain seo i leith, €203 sa tseachtain a bheidh á fháil ag aon duine a bhí ag tuilleamh €200 sa tseachtain nó níos lú roimh an bpandéim.

95,000 duine a bheidh buailte ag an athrú seo sa scéim.

Maraon leis na 345,600 daoine ar PUP, tá 229,000 eile ar shochar dífhostaíochta agus tá 410,000 duine ag fáil pá atá fóirdheonaithe ag an Stát tríd an Scéim Shealadach Fóirdheontais Fostaíochta .