Deir saineolaí imdhíoneolaíochta go gcaithfidh an Rialtas bealach éigin a aimsiú a chuirfeadh an féin-aonrú 14 lá do dhaoine ag taisteal go hÉirinn, isteach sa reachtaíocht.

Deir Kingston Mills, an tOllamh Imdhíoneolaíochta Turgnamhaí i gColáiste na Tríonóide go bhfuil sé riachtanach bheith in ann an coraintín a chur i  bhfeidhm.

Cuid den fhadhb leis an bhféin-aonrú é nach bhfuil sé sa reachtaíocht.

Ach deir Kingston Mills go bhfuil comhairle an Rialtais faoi thaisteal soiléir, agus nach mór aon taisteal bheith riachtanach. 

Deir sé freisin nach féidir le haon duine a rá nach bhfuil siad soiléir faoin gcomhairle.

Agus é ag tagairt do chaint a rinne an t-údar agus craoltóir Mary Kenny, deir Kingston Mills gur cúis díomá é gur chuir sí Covid-19 i gcomparáid leis an bhfliú.

Mhol sé di  breathnú ar chlár RTÉ faoi Ospidéal San Séamus chun 'fírinne an víris seo' a fheiceáil.