Tá comhlachtaí iompair phoiblí a rá go bhfuil an formhór mór an phobail ag cloí leis an rialacháin nua i leith chumdach éadain a tháinig i bhfeidhm inniu.

Deir Iarnród Éireann gur chloigh thart ar 95% de phaisinéirí ag Stáisiún Heuston leo. Táthar ag iarraidh ar phaisinéirí ar thraenacha mascanna a chur orthu, agus cuirtear i dtreo meaisín díola iad mura bhfuil masc acu.

Measann Transdev go raibh suas le paisinéirí Luas ag caitheamh mascanna.

Is féidir fíneáil go €2,500, nó go deimhin tréimhse 6 mhí sa phríosún, a chur ar dhuine a dhiúltaíonn cumhdach éadain a chaitheamh ar aon chóras iompar poiblí as seo amach.

Is féidir le tiománaí nó duine eile ábharach iarraidh ar dhuine an cumhdach a chaitheamh, agus má dhiúltaíonn siad, is féidir leo iarraidh ar dhuine imeacht den fheithicil, nó gan cead isteach a thabhairt dóibh.

Is féidir glaoch ar na Gardaí sa chás nach gcomhlíontar na hiarratais.

Tá inmní léirithe ag na ceardchumainn atá ionadaíoch ar lucht iompair phoiblí faoin mbealach a chuirfear na rialacháin i bhfeidhm.

Deir an cumann atá ionadaíóch ar sháirsintí agus ar chigirí sna Garda, and AGSI, gur faoi na comhlachtaí iompair atá sé ar dtús na rialacháin a chur i bfheidhm.

Is féidir le Gardaí teacht i gcabhair orthu mura n-éiríonn le hiarrachtaí an comhlíonadh a fháil ó phaisinéir, a deir an cumann.