Ní bheidh aon ní eile le rá ag an Aire Talmaíochta faoi liamhaintí a foilsíodh i nuachtán inné.

Dúirt Barry Cowen i gCo. Liatroma ar maidin go raibh 'dóthain ráite cheana féin' faoin ábhar, agus de bhun chomhairle dlí, nach mbeadh a thuilleadh le rá aige.

Dúirt an t-aire freisin go raibh leithscéal gafa aige roinnt uaireanta, agus go raibh sé 'macánta agus i ndáiríre'.#

Dúirt sé go raibh ceisteanna aige faoin alt a foilsíodh inné, ach gur comhairlíodh dó gan aon rud eile a rá mar go bhfuil fiosrúchán ar bun.

Dúirt an tAire Talmhaíochta nár sheachain sé agus nach ndearna sé iarracht garda a sheachaint ar an oíche ar rugadh air ag tiomáint faoi thionchar an óil i Meán Fómhair 2016.

D'eisigh an tAire Cowen a ráiteas, mar fhreagra ar alt i nuachtán an Sunday Times ininé.

Dúirt sé gur bhain an t-alt sa nuachtán le taifead garda ar an oíche a bhí míchruinn, ainneoin go raibh aturnaetha an Uasail Cowen tar éis scríobh ag an nuachtán chun an míchruinneas sin a chur in iúl dóibh.

'Earráid sheafóideach' a thug an tAire Cowen ar an eachtra

Tá iarrtha anois ar Ombudsman an Gharda Síochána an scéal seo uilig a fhiosrú.

'Níor sheachain mé agus ní dhearna mé iarracht aon gharda a sheachaint' a dúirt Barry Cowen.

'Is coir thromchúiseach a bheadh ina léithid' a dúirt an tAire.

Gearradh píonóis ar Barry Cowen i ndiaidh é a scrúdú ag pointe seiceála an oíche sin i Meán Fómhair 2016, agus é ag teacht abhaile ó Bhaile Átha Cliath go Co.Uíbh Fhailí.