Dúirt an tAire Airgeadais,Barry Cowen nár sheachain sé agus nach ndearna sé iarracht garda a sheachaint ar an oíche ar rugadh air ag tiomáint faoi thionchar an óil i Meán Fómhair 2016.

D'eisigh an tAire Cowen a ráiteas, mar fhreagra ar alt i nuachtán an Sunday Times.

Dúirt sé gur bhain an t-alt sa nuachtán le taifead garda ar an oíche a bhí míchruinn, ainneoin go raibh aturnaetha an Uasail Cowen tar éis scríobh ag an nuachtán chun an míchruinneas sin a chur in iúl dóibh.

'Earráid sheafóideach' a thug an tAire Cowen ar an eachtra

Tá iarrtha anois ar Ombudsman an Gharda Síochána an scéal seo uilig a fhiosrú.

'Níor sheachain mé agus ní dhearna mé iarracht aon gharda a sheachaint' a dúirt Barry Cowen.

'Is coir thromchúiseach a bheadh ina léithid' a dúirt an tAire.

Gearradh píonóis ar Barry Cowen i ndiaidh é a scrúdú ag pointe seiceála an oíche sin i Meán Fómhair 2016, agus é ag teacht abhaile ó Bhaile Átha Cliath go Co.Uíbh Fhailí.

Ombudsman an Gharda Síochána anois leis an scéal seo a fhiosrú

Ina measc sin, cuireadh den bhóthar é ar feadh 3 mhí.

'Earráid sheafóideach' a thug an tAire Cowen ar an eachtra agus ghabh sé a leithséal faoi sa Dáil an tseachtain seo caite.

Dúirt sé áfach go raibh cóip de thaifead míchruinn an gharda á lorg aige, ionas go bhféadfadh sé é a cheartú.

Dúirt sé freisin go raibh fiosrúchán coiriúil tosaithe ag na gardaí maidir le cé a bhí freagrach as an eolas faoin eachtra a sceitheadh.